محصولات

DECT

DECT Phones DECT راه حل  پیشرو در بازار مایتل، مقیاس پذیری و سازگاری با نرم افزار ارتباطات مایتل و انواع ... ادامه مطلب

application

MI Contact Center مرکز تماس مایتل از تجارب مشتریان خود، نمونه کارهای را فراهم می کند. این نمونه کارها مشتریان ... ادامه مطلب