تلفن: ۸۸۶۱۲۶۲۸-۰۲۱|info@mitel.ir
DECT PHONE

DECT راه حل  پیشرو در بازار مایتل، مقیاس پذیری و سازگاری با نرم افزار ارتباطات مایتل و انواع سیستم عامل کنترل تماس شخص ثالث می باشد.

کلیک کنید

DECT راه حل  پیشرو در بازار مایتل، مقیاس پذیری و سازگاری با نرم افزار ارتباطات مایتل و انواع سیستم عامل کنترل تماس شخص ثالث می باشد.

کلیک کنید
۱۳۹۸-۱۰-۱۶ ۱۳:۱۹:۵۲ +۰۰:۰۰