گوشی های سری 69

MIVOICE 6920 IP PHONE

MIVOICE 6920 IP PHONE این گوشی برای کاربر سازمانی که نیاز به انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان دارد، طراحی شده ... ادامه مطلب