تلفن: ۸۸۶۱۲۶۲۸-۰۲۱|info@mitel.ir

MITEL SIP-DECT BASE STATION RFP 36 IP

MITEL SIP-DECT BASE STATION RFP 36 IP در فضای باز RFP 36 IP به طور مستقیم به شبکه مانند یک دستگاه VoIP متصل می شود، در حالی که با استفاده از تمامی مزایای تکنولوژی DECT  برای انتقال رادیویی ایجاد شده است.

MITEL SIP-DECT BASE STATION RFP 36 IP
۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۱۶:۲۵:۲۹ +۰۰:۰۰