تلفن: ۸۸۶۱۲۶۲۸-۰۲۱|info@mitel.ir
کسب و کارهای کوچک
photo-mitel-video-conferencing-meeting-content-listing

ارتباط آسان و یکپارچه

مشتریان، اهداف، شرکا و کارکنان شرکت خود را

از طریق صدا و ویدئو بهم متصل کنید

photo-mitel-open-workspace-content-listing

تضمین آینده

 

 تکنولوژی انعطاف پذیر و غنی با قابلیت انطباق

با نیازهای متغیر خود را دریافت کنید

photo-mitel-headset-blurred-background-content-listing

سرمایه گذاری صحیح

 

هزینه های خود را با استفاده از تکنولوژی، کنترل کنید.

با این روش از سرمایه خود محافظت می کنید

۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۱۶:۵۰:۵۷ +۰۰:۰۰