تلفن: ۸۸۶۱۲۶۲۸-۰۲۱|info@mitel.ir

MITEL 9110 ANALOG PHONE

MITEL 9110 ANALOG PHONE  مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فرد برای تلفن های اصلی کسب و کار غیر نمایشی را فراهم می کند. این گوشی جدیدترین عضو از خانواده تلفن های مایتل  9110 Analog Phone است که مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فرد برای یک محصول کسب و کار پایه را در خود جای داده است.

MITEL 9110 ANALOG PHONE
۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۱۶:۲۴:۲۹ +۰۰:۰۰