تلفن: ۸۸۶۱۲۶۲۸-۰۲۱|info@mitel.ir
application
MI Contact Center

MI Contact Center

مرکز تماس مایتل از تجارب مشتریان خود، نمونه کارهای را فراهم می کند. این نمونه کارها مشتریان را قادر می سازد تا با شرایط کاری خود را تطبیق دهند.

کلیک کنید

MI Collaboration

نرم افزار Collaboration کارکنان را قادر می سازد که به طور متصل باقی بمانند. بنابراین می توانند اطلاعات را با کسانی که از طریق صدا، ویدئو و پیام های فوری در اختیار دارند، به اشتراک بگذارند.

کلیک کنید

MI Teleworker

.

کلیک کنید
۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۱۶:۲۵:۰۱ +۰۰:۰۰