DECT PHONE

MITEL 5614 DECT

MITEL 5614 DECT  Mitel 5614 DECT برای کاربران تلفن همراه طراحی شده است که تمایل دارند دستگاهی را که نیازهای ... ادامه مطلب

MITEL 5613 DECT

MITEL 5613 DECT تلفن Mitel 5613 DECT برای کاربران تلفن همراه طراحی شده است که مایل به داشتن دستگاهی هستند ... ادامه مطلب